Bæredygtigt byggeri

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. – 3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers levetid, volumenstabilitet og langtidsegenskaber af byggematerialer, eksempelvis svind, krybning og afspænding
 • Skal have viden om den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet – samt mulige alternative metoder/tilgange
 • Skal have viden om livscyklusanalyser, -vurderinger og valg af bæredygtige materialer til bygningskonstruktioner
 • Skal have viden om karakteristiske usikkerheder, svigtformer og forudsætninger ved dimensionering af konstruktioner udført i bæredygtige materialer
 • Skal have viden materialevalgets indflydelse på en bygnings brandtekniske indretning og sikkerhed

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange
 • Skal kunne redegøre for de konstruktive og materialemæssige valg
 • Skal kunne foretage beregningsmæssig eftervisning af udvalgte bærende strukturer og konstruktionssamlinger ud fra gældende normsæt, herunder stabiliserende konstruktioner
 • Skal kunne redegøre for centrale svigtformer og dimensioneringskrav til kritiske konstruktionselementer
 • Skal kunne udføre statisk dokumentation og konstruktionstegninger for bygningskonstruktioner og udvalgte samlingsdetaljer
 • Skal kunne understøtte statisk dokumentation med supplerende beregninger udført vha. FEM
 • Skal kunne modellere og visualisere bygningskonstruktionen i CAD samt demonstrere inddragelse af BIM
 • Skal kunne redegøre for grundlæggende bygningsmaterialer og bygningskonstruktioner/udførelsesmetoder anvendt ved boligbyggeri herunder beregninger på murværk
 • Skal dimensionere konstruktionselementer udført i stål og træ
 • Skal kunne dimensionere samlinger anvendt i konstruktioner udført i stål og træ

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne udføre et projektarbejde omkring projektering af bæredygtige bygningskonstruktioner
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper
 • Skal kunne udføre en livscyklus vurdering af bygningskonstruktionen

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemidentifikation er
 • Skal kunne anvende gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne analysere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemløsning

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtigt byggeri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Building Constructions
ModulkodeB-BA-D4E-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet