Calculus

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus i Calculus består af blok 1345.

Læringsmål

Viden

 • Reelle funktioner af to og flere variable – definitioner, resultater og teknikker vedrørende partielle afledte
 • Integration i plan og rum mht. forskellige koordinatsystemer herunder sammenhæng mellem disse.
 • Komplekse tal som en udvidelse af de reelle tal – såvel geometrisk som algebraisk. Sammenhæng mellem den komplekse eksponentialfunktion og trigonometriske funktioner.
 • Struktur af løsningsmængden til forskellige typer første- og andenordens differentialligninger.

Færdigheder

 • Differentiation af funktioner af flere variable (herunder sammensatte funktioner) samt en geometrisk forståelse heraf.
 • Ekstrema for funktioner af to og tre variable.
 • Maksima og minima for funktioner af to variable.
 • Opstille og udregne simple plan- og rumintegraler i forskellige koordinatsystemer.
 • Addere, multiplicere og dividere komplekse tal. Omregning mellem kartesisk og polær form.
 • Løsning og plot af forskellige typer første- og andenordens differentialligninger.

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra calculus, herunder (indsæt relevante blokke – se nedenfor) på givne faglige problemstillinger.
 • Integration
 • Komplekse tal
 • Differentialligninger

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, videoer, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus
ModulkodeB-BA-D1E-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet