Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Viden der gør den studerende i stand til at: 
  • redegøre for grundlæggende læringsteori; 
  • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde;
  • redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng. 
  • redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv; 
  • redegøre for konkrete metoder inden for bygge og anlægs-området til at udføre denne analyse og vurdering. 

Færdigheder

 • Færdigheder, der gør de studerende i stand til at: 
  • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt; 
  • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres; 
  • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter; 
  • analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats; 
  • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv 
  • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå. 

Kompetencer

 • Kompetencer, som gør den studerende i stand til at: 
  • indgå i et teambaseret projektarbejde; 
  • formidle et projektarbejde; 
  • reflektere og udvikle egen læring bevidst; 
  • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser; 
  • reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund. 

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeB-BA-B1E-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet