Introduktion til teknisk rapportskrivning

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed
  • Skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder.

Færdigheder

  • Skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
  • Skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler
  • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektorganiserede studieform og arbejdsprocessen
  • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
  • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
  • Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk).

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

De studerende gives et tema, indenfor hvilket projektgruppen vælger en eller flere vinkler for problembearbejdning. Temaet dækker bredt de fagligheder, der indgår i det videre studieforløb inden for byggeri og anlæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til teknisk rapportskrivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøveform:

Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Technical Project Writing
ModulkodeB-BA-B1E-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet