Videnskabsteori og projektarbejde

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Videnskabsteori og projektarbejde har til formål at introducere problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund og har endvidere til formål at introducere den studerende til teorier, metoder og modeller til analyse af problemstillinger, der er relevante for løsningen af et integreret designprojekt. De studerende introduceres til metoder for udvikling og ledelse af et projektarbejde i samarbejde med andre studerende, og sættes i stand til at analysere de videnskabelige og samfundsmæssige forhold, som betinger et projektarbejde. Kurset fokuserer på læring og handling i et videnskabsteoretisk perspektiv, hvorfor det overordnede mål er at formå de studerende til at reflektere over egen vidensproduktion, herunder anvende koncepter, begreber og termer fra videnskabsteorien og sætte disse i relation til studiets faglighed.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om vidensproduktion og videnskabelig praksis
  • Skal have grundlæggende viden om de samfundsmæssige betingelser for ingeniørfaglig vidensproduktion og videnskabelig praksis
  • Skal have grundlæggende viden om teorier og metoder til planlægning og styring af problembaseret projektarbejde
  • Skal have viden om læringsteori og problembaseret læring (PBL)

Færdigheder

  • Skal grundlæggende kunne anvende videnskabsteoretiske grundbegreber til en kritisk refleksion over eget projektrelaterede valg af værdigrundlag og videnskabelige metoder
  • Skal grundlæggende kunne vurdere styrker og svagheder ved videnskabsteoretiske positioner og skoler med relevans for integreret design
  • Skal kunne anvende metoder og teorier, som er relevante for et problembaseret studieprojekt

Kompetencer

  • Skal have grundlæggende kompetencer til videnskabeligt arbejde og teoretisk praksis i relation til studiets faglige indhold
  • Skal have grundlæggende kompetencer i at planlægge og udføre gruppearbejdsprocesser
  • Skal have grundlæggende kompetencer til at anvende ingeniør- og designfaglige metodikker i projektarbejdet, herunder kunne reflektere over sit professionelle virke i relation til samfundet

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og projektarbejde
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science and Project Work
ModulkodeAODB1K133
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design