Modul 1: Organisation og ledelse

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

HDO 1. semester består af et modul, der grundlæggende skal gøre de studerende i stand til at forstå og arbejde med organisation og ledelse. Dette inkluderer relevante seminartemaer såsom organisationer og organisationsforståelser, interessenter og mål, design og struktur, adfærd og motivation, kultur, processer og ledelse.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal have viden om teori og praksis inden for organisation og ledelse.
  • Den studerende skal kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis.

Færdigheder

  • Den studerende skal kunne identificere og formulere organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.
  • Den studerende skal kunne vurdere og anvende erhvervsøkonomiske teorier og forståelser til at behandle og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.
  • Den studerende skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsforslag, herunder gennem begrundede og velargumenterede valg.
  • Den studerende skal have en forståelse for og reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis.

Kompetencer

  • Gennem en reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis skal den studerende være i stand til at vurdere og anvende erhvervsøkonomisk teori og forståelser til at løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger, samt være i stand til at formidle dette til relevante interessenter/målgrupper.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation og ledelse
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen m.m. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull 
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Lektor René Nesgaard Nielsen
Tlf. 9940 8241
Mail: rnn@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1: Organization and management
ModulkodeSRC580072B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet