Projektorienteret forløb

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

At modul 1 og 2 er bestået, og at der foreligger en godkendt og underskrevet praktikkontrakt gældende for det projektorienterede forløb.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet for det projektorienterede forløb er at give den studerende mulighed for at profilere sit studie og uddybe sine kompetencer i forhold til socialt arbejdes praksis i institutionelle omgivelser. Det projektorienterede forløb kan tages i Danmark eller udlandet.

Læringsmål

Viden

Ved bedømmelsen af modulet lægges vægt på, at den studerende i det projektorienterede forløb opnår viden om:

  • teorier og metoder tilegnet på studiet, som er relevante for opgaveløsninger som kandidat i socialt arbejde i en organisation eller virksomhed

Færdigheder

Ved bedømmelsen af modulet lægges vægt på, at den studerende i det projektorienterede forløb opnår færdigheder i:

  • at kunne identificere og analyse konkrete socialfaglige problemstillinger i en institutionel kontekst med baggrund i en teoretisk referenceramme
  • at kunne identificere og analysere konsekvenser ved at anvende en bestemt teoretisk referenceramme som analysegrundlag på en konkret social institutions/organisations problemstillinger

Kompetencer

Ved bedømmelsen af modulet lægges vægt på, at den studerende i det projektorienterede forløb opnår kompetence til:

  • at kunne udfolde sin profil i en praksisrettet lokal kontekst på baggrund af den viden, der er tilegnet på studiet
  • at kunne anvende og begrunde relevante fagelementer på socialfaglige og institutionelle problemstillinger i relation til socialt arbejde i en social institution/organisation
  • at kunne planlægge og samarbejde i et tværfagligt team vedrørende løsningen af én eller flere opgaver
  • at kunne formidle resultater skriftligt og mundtligt til anvendelse i praksis
  • at kunne analysere og reflektere over egen læreproces i det projektorienterede forløb skriftligt og mundligt

Undervisningsform

Undervisningsformen i projektorienterede forløb vil være afhængig af forholdene på værtsstedet og vil bestå i et projektorienteret selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented course
ModulkodeKASOA20173C1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet