Sociologi herunder politisk sociologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme i modulet 'Sociologi, herunder politisk sociologi'.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor de studerend epå en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber inden for den faglige ramme.

Læringsmål

Viden

  • viden om centrale udviklingstendenser i det senmoderne samfunds dynamikker og processer
  • viden om hvorledes centrale sociologiske begreber og teorier (på makro og/eller mikroniveau) kan forklare konkrete sociale forhold og forandringer i det senmoderne samfund
  • viden om centrale udviklingstendenser og forandring i politiske institutioner, politisk kultur og politisk identitetsdannelse

Færdigheder

  • færdigheder i at anvende relevante teoretiske begreber inden for sociologien og den politiske sociologi i analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling

Kompetencer

  • kompetence til at løse komplekse udrednings-, analyse-, og undervisningsopgaver inden for den faglige ramme af modulet

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og evt. projektseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologi herunder politisk sociologi
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet evalueres sammen med modulet 'Projektarbejde i Sociologi, herunder politisk sociologi
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociology with Political Sociology
ModulkodeKASAM20138
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet