Valgfag

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give de studerende enten en videregående indsigt i og viden om et af samfundsfags hovedområder eller en viden om teoretiske og empiriske problemstillinger, der går på tvæs af samfundsfag og det valgte gymnasiesidefag.

Valgfaget kan antage to former:

  • Enten kan det ske ved inden for samfundsfags områder: Samfundsøkonomi, sociologi, politologi eller international politik at vælge et udbud på forskellige kandidatuddannelser på Aalborg Universitet eller andre inden- eller udenlandske universiteter
  • eller det kan ske ved at tilrettelægge et flerfagligt projekt, hvor der indgår både faglige elementer for samfundsfag og fra gymnasiesidefaget.

Valgfagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Nærmere regler for ansøgning og forhåndsgodkendelse fremgår af studiets intranet.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor de studerende på en selvvalgt problemstilling skal kombinere, udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber fra samfundsfag som centralt fag og det valgte gymnasiesidefag.

Læringsmål

Viden

  • viden til at identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling, der går på tværs af centralfag i samfundsfag og det valgte sidefag
  • viden til at identificere, argumentere for og kritisk forholde sig til centrale tilgange, teorier, begreber og teorier, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling

Færdigheder

  • færdigheder i at anvende de valgte tilgange, teorier, begreber og metoder på en systematisk måde
  • færdigheder til kritisk refleksion over og vurdering af analysens metodiske, teoretiske og empiriske grundlag
  • færdigheder i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af den selvvalgte problemstilling

Kompetencer

  • kompetencer til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervisningsopgaver
  • kompetence til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorienterede læringsmiljøer

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og evt. projektseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig projektprøve med udgangspunkt i projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelElective
ModulkodeKASAM20137
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet