Politisk kommunikation og deltagelse i forandring

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne identificere, analysere og reflektere over forandringer i politisk kommunikation og deltagelse.

Videregående behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende politisk kommunikation og deltagelse. Modulet fokuserer primært på, hvordan informationer og budskaber via forskellige medier kommunikeres mellem borgere og politiske myndigheder på forskellige niveauer. Centralt står betydningen af den politiske kommunikation i forhold til deltagelse, politikdannelse, implementering og politisk meningsdannelse. Modulet kan omfatte en dybdegående gennemgang af både tidligere præsenterede teorier og nye teorier. Modulet kan også orientere sig mod en empirisk fordybelse i udvalgte emneområder.

Læringsmål

Viden

  • viden om kernebegreber om og forståelser af politisk kommunikation og deltagelse
  • viden om den politiske kommunikation og kommunikationsprocessers betydning for politisk meningsdannelse, politikdannelse, politikimplementering og borgerdeltagelse

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne analysere, sammenligne og adskille nye former for politisk kommunikation og deltagelse
  • færdigheder i kritisk at kunne vurdere og vælge teoretiske og metodiske perspektiver med henblik på disses forklaringskraft og relevans i forhold til konkrete kommunikations- og deltagelsesprocesser

Kompetencer

  • kompetence til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervisningsvisningsopgaver inden for området

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger med tilknyttede øvelser og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk kommunikation og deltagelse i forandring
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet evalueres sammen med projektmodulet gennem et projektarbejde
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChanges in Political Communication and Participation
ModulkodeKASAM20135
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet