Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om EU, den europæiske integrationsproces og europæisering af politik og forvaltning i nationalstaterne.

Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende EU og europæisering. Det introduceres til forskellige teorier om den europæiske integrationsproces omfattende klassiske integrationsteorier og politologiske, sociologiske og økonomiske teorier. Der fokuseres på deres forskellige tilgange og nøglebegreber og deres tolkninger af EU som politisk og retligt system. Dertil kommer fokus på EU’s historie, institutioner, reguleringer og forskellige beslutningsprocesser samt EU’s økonomiske politik og kriseløsninger, medborgerskab, social- og arbejdsmarkedspolitik og den fælles udenrigspolitik. Endelig indgår virkninger for politik og forvaltning i nationalstaterne i form af europæisering.

Læringsmål

Viden

  • viden om væsentlige teorier og begreber om den europæiske integrationsproces, EU som politisk og retligt system, EU’s demokrati og legitimitet og funktionsmåde
  • viden om europæiseringsprocesser og samspillet med national politik og forvaltning
  • viden om EU institutionernes funktionsmåde og samspil og forskellige beslutningsprocesser og reguleringstyper

Færdigheder

  • færdigheder i at anvende centrale teorier, begreber og samfundsvidenskabelige metoder til at analysere EU relaterede problemstillinger overnationalt og nationalt
  • færdigheder i at forstå og tolke europæiseringen og dens konsekvenser for medlemsregeringer, borgere og omverden

Kompetencer

  • kompetence til at gennemføre samfundsvidenskabelige analyser af historiske og aktuelle politiske, økonomiske og administrative processer i det europæiske samarbejde
  • kompetence til at analysere og vurdere internationale og overnationale institutioners samspil med og indflydelse på politik og forvaltning på nationalt niveau

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdenspolitik: Globalisering og regionalisering
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWorld Politics: Globalisation and Regionalisation
ModulkodeKASAM20132
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet