Økonomisk Kriminalitet & Cybercrime

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Udvalgte bestemmelser fra straffelovens specielle del og hvidvasklovgivningen, især indenfor områderne cybercrime og økonomisk kriminalitet

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi,
 • redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Redegøre for gældende ret inden for fagets område, og redegøre for sammenhænge og forskelle inden for fagets område

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske og til dels det internationale retsområde
 • På et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for strafferetten og straffeprocessen med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • ECTS-deklaration:
Forelæsning32
Undervisningsforberedelse168
Eksamensforberedelse70
I alt270

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomisk Kriminalitet & Cybercrime
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Faget samlæses med 9. semester erhvervsøkonomi-jura

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomic Crime & Cybercrime
ModulkodeKA-JU-13-S3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Aktuelt materiale i form af betænkninger, lovforslag, domme og henvisninger til trykt retspraksis. Dette lægges løbende på moodle
 • Diverse artikler og uddrag fra bøger vedrørende de enkelte elementer