Sædvanlige differentialligninger

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • har viden om eksempler på sædvanlige differentialligninger af første og anden orden, samt systemer
  • har viden om eksponentialfunktionens anvendelighed ved bestemmelse af løsninger til sædvanlige differentialligninger
  • har viden om løsningsformler og -mængder for sædvanlige differentialligninger
  • har viden om egenskaber ved løsninger til lineære differentialligninger, eksempelvis maksimalitet, grænseværdier og asymptotik, fundamentalløsninger
  • har viden om faserumsanalyse og klassifikation af ligevægtspunkter for (ikke-)lineære sædvanlige differentialligninger

Færdigheder

  • kan udlede og i skrift og tale give stringente beviser for centrale resultater fra teorien om sædvanlige differentialligninger
  • kan anvende teoretiske resultater til analyse af eksempler

Kompetencer

  • kan inddrage begreber fra matematisk analyse og lineær algebra til løsning af sædvanlige differentialligninger
  • kan anvende hovedresultater fra matematisk analyse og lineær algebra i analyse af løsninger til sædvanlige differentialligninger
  • er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder i form af velvalgte eksempler

Undervisningsform

Projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSædvanlige differentialligninger
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrdinary Differential Equations
ModulkodeF-MAT-B3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet