Anvendt statistik

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet lineær algebra på 2. semester (sideløbende).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning, herunder stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Forskellige former for deskriptiv statistik
  • Statistisk inferens, herunder estimation, konfidensintervaller og hypotesetest
  • Vigtige statistiske modeller, herunder lineær regression (simpel og multipel), variansanalyse, logistisk regression og log-lineære modeller (især kontingenstabeller)

Færdigheder

  • Skal med udgangspunkt i givne data kunne specificere en relevant statistisk model og redegøre for modellens antagelser og begrænsninger
  • Skal kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af de givne data og kunne fortolke opnåede resultater.

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder af statistik inden for egne fagområder
  • Skal være i stand til at forholde sig kritisk til resultaterne af en statistisk analyse
  • Skal kunne kommunikere resultaterne af en statistisk analyse til personer uden specifik statistisk viden

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Kontakt kursusholder for yderligere information.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics
ModulkodeF-FYS-B2-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet