Tysk historie og tyske samfundsforhold

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 

 • indføring i tysk historie og samfundsforhold, med hovedvægt på perioden 1750-1990 og på aktuelle samfundsforhold
 • analyse af centrale politiske, historiske, kultur- og socialhistoriske problemstillinger
 • et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området

Læringsmål

Viden

 • tysk historie og samfundsforhold på grundlæggende videnskabeligt niveau
 • og særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at analysere centrale politisk-historiske, kultur- og socialhistoriske problemstillinger på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
 • at formidle opnået viden om historie og samfundsforhold i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tværfaglige politisk-historiske samt kultur- og socialhistoriske problemkomplekser
 • og evne til selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for områderne tysk historie og samfundsforhold.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk historie og tyske samfundsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman History and Society
ModulkodeBATYSK20166
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet