Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • introduktion til centrale temaer og problemstillinger i det tyske sprogs historie

Læringsmål

Viden

 • centrale temaer og problemstillinger i det tyske sprogs historie, herunder fonologi, morfologi, syntaks og semantik
 • udvalgte ændringer i det tyske sprogs udvikling

Færdigheder

 • at anvende udvalgte sproghistoriske perspektiver i analysen af moderne sproglige fænomener

Kompetencer

 • på et videnskabeligt grundlag at reflektere over sproghistoriske og -teoretiske problematikker

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØsttyskland: Litteratur, samfund og sprog
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEastern Germany: Literature, Society and Language
ModulkodeBATYSK201621
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet