Tysk mediekultur

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • introduktion til tysk mediekultur og mediehistorie
 • medieanalyse
 • et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området.

Læringsmål

Viden

 • hovedtræk af pressens, radioens, tv’s og de digitale mediers historie i Tyskland
 • forskellige medietyper, herunder digitale medier, ud fra deres særlige karakteristika og virkemidler
 • samspillet mellem medier, medieprodukter og centrale kulturhistoriske strømninger
 • et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at vælge et relevant metodisk udgangspunkt for analysen af medier og medieprodukter
 • at analysere og vurdere forskellige medietyper, herunder digitale medier
 • at kunne indplacere et medieprodukt i en bredere medie- og kulturhistorisk sammenhæng.

Kompetencer

 • på videnskabeligt niveau at kunne arbejde med problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning
 • på videnskabeligt niveau at kunne vurdere tyske medieprodukters nationale og globale betydning
 • at reflektere over forholdet mellem medier og deres kulturhistoriske forankring.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk mediekultur
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Media Culture
ModulkodeBATYSK20162
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet