Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til centrale temaer og problemstillinger i tysk samfundstænkning.

Læringsmål

Viden

 • centrale temaer og problemstillinger i tysk samfundstænkning
 • udvalgte samfundsteorier

Færdigheder

 • at anvende udvalgte samfundsteorier i analysen af moderne samfundsfænomener

Kompetencer

 • på et videnskabeligt grundlag at arbejde med samfundsanalytiske og -teoretiske problematikker

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk samfundsanalyse og samfundstænkning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Social Analysis and Social Theory
ModulkodeBATYSK201618
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet