Lingvistik

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • introduktion til sprogvidenskabens discipliner, herunder semantik, pragmatik, tekstlingvistik, semiotik, retorik samt psyko- og sociolingvistik
 • introduktion til tyske dialekter
 • teorier og redskaber til sproganalyse og sprogbeskrivelse
 • videregående studier inden for et udvalgt sprogvidenskabeligt emne.

Læringsmål

Viden

 • sprogvidenskabens discipliner på grundlæggende videnskabeligt niveau
 • og grundigt kendskab til et udvalgt emne inden for sprogvidenskab.

Færdigheder

 • at anvende sprogvidenskabelig teori og terminologi i forståelsen af sprogbrug i praksis.

Kompetencer

 • at reflektere over sprogvidenskabelig teori og terminologi.

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLingvistik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave på grundlag af tekstopgivelser (500 normalsider). Den studerende udfærdiger en problemafgrænsning og en bibliografi over tekstopgivelserne, som begge skal forhåndsgodkendes af eksaminator. Besvarelsen bedømmes af eksaminator. Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinguistics
ModulkodeBATYSK201612
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet