Semesterprojekt: Aktuelle politologiske problemstillinger

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme af modulet 'Aktuelle politologiske problemstillinger'.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal anvende relevante politologiske teoridannelser, begreber og metoder til et problembaseret projektarbejde inden for en af de udvalgte aktuelle politologiske problemstillinger. Projektet udarbejdes i administrativt nedsatte projektgrupper.

Læringsmål

Viden

  • har en grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling inden for ét af forskningstemaerne i modul 4
  • har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den selvvalgte problemstilling

Færdigheder

  • på et grundlæggende niveau kan udarbejde en videnskabelig problemformulering, herunder argumentere for valg og fravalg og for problemformuleringens relevans
  • på et grundlæggende videnskabsteoretisk og metodisk niveau kan reflektere over sammenhængen mellem den selvvalgte problemformulering og valg og fravalg af teorier og metoder
  • kan anvende basale kvalitative og/eller kvantitative metoder i en analyse
  • systematisk og bevidst kan inddrage, anvende og kildekritisk vurdere relevant videnskabelig litteratur
  • formidle analysen i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

  • kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde
  • kan indgå i projektorienterede læringsmiljøer

Undervisningsform

Projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Aktuelle politologiske problemstilling
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Semesterprojektet udprøves sammen med kursusmodulerne "Introduktion til det problemorienterede projektarbejde" og "Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori".
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project: Contemporary Issues in Political Science
ModulkodeBAPAS20175
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet