Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende dybdegående metodologiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne arbejde med kvalitative metoder i samspil med udvalgte forskningsdesign.

I modulet bygges der videre på modul 2, Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori. I modulet er der især fokus på det særegne ved at benytte kvalitative metoder til at belyse samfundsvidenskabelige, herunder politologiske problemstillinger samt samspillet med udvalgte forskningsdesign, herunder case-designet og det komparative design. Derudover vil der være fokus på det særlige ved at arbejde med kombinerede designs og metoder.

Læringsmål

Viden

 • har et grundigt kendskab til og dybdegående viden om forskellige kvalitative metoder
 • har viden om og forståelse af, hvad et forskningsdesign er/kan være, og hvorledes det adskiller sig fra metodevalg
 • har et grundigt kendskab til og viden om forskellige typer af forskningsdesign
 • har et dybdegående kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske og praktiske forudsætninger for at anvende kvalitative metoder
 • har viden om og erfaring med alle faser og elementer i en kvalitativt anlagt undersøgelse fra undersøgelsesspørgsmål til resultatformidling
 • har viden og kendskab til analyse af kvalitative data

Færdigheder

 • er i stand til vælge et passende design til besvarelse af en problemformulering
 • har færdigheder i og praktisk erfaring med kvalitative metoders sammenhæng med det grundlæggende forskningsdesign
 • har færdigheder i at designe og gennemføre en kvalitativ undersøgelse med baggrund i forskellige typer af interviews, dokumentarisk materiale og deltagerobservation.
 • kan reflektere over forskellige kvalitetskriterier i design og metode
 • har evner til, såvel skriftligt som mundtligt, at formidle analyser og resultater fra kvalitative undersøgelser

Kompetencer

 • har kompetence til selvstændigt at besvare samfundsvidenskabelige problemstillinger med afsæt i viden og indlærte færdigheder fra modulet, såvel videnskabsteoretisk som designmæssigt og metodisk.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnSamfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
Prøveform
Skriftlig
Ingen ud over de generelle adgangskrav for uddannelsen. Det vil være en fordel at have deltaget i modulet Intro-duktion til det problemorienterede projektarbejde og modulet Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori inden påbegyndelse.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Science Methods: Research Design, Collection and Analysis of Quantitave Data
ModulkodeBAPAS201710
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet