Videnskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have overblik over et udvalg af grundlæggende problemstillinger og udfordringer inden for byggeri og anlægs fagdiscipliner
 • Skal have viden om et udvalg af grundlæggende beregningsmodeller og overvejelser knyttet til problemstillinger indenfor byggeri og anlægs fagdiscipliner
 • Skal have indsigt i ingeniørens modelverden af virkeligheden og nytteværdien af informationsindhentning/ophobning herunder hvordan usikkerhed håndteres f.eks. i normer/standarder og i prognoser og viden om byggeri- og anlægsingeniørens sikkerhedsfilosofi
 • Skal have viden om udvalgte forudgående/historisk banebrydende opdagelser/erfaringer og deres betydning og viden om udvalgte forskningsvinkler indenfor byggeri og anlæg
 • Skal have viden om objektbaserede digitale modeller i CAD systemer og deres funktionalitet og viden om grundlæggende objektbeskrivelser
 • Skal have viden om de digitale modellers anvendelse som kommunikationsværktøj og standarder for opbygning af tegningsmateriale indenfor byggeri og anlæg

Færdigheder

 • Skal kunne foretage fastlæggelse af laster til projektering af bygningskonstruktioner i henhold til konstruktionsnormerne
 • Skal kunne foretage eftervisning af tilfredsstillende sikkerhed af bygningskonstruktioner vha. partialkoefficientmetoden
 • Skal forstå de i kurset behandlede problemstillinger og de bagvedliggende mekanismer/metoder/teorier
 • Skal kunne foretage beregninger og vurderinger med afsæt heri
 • Skal kunne anvende CAD til modellering og visualisering og skal kunne håndtere objektmodeller indenfor byggeri og anlæg

Kompetencer

 • Første indsigt i de problemstillinger man kan møde som ingeniør indenfor byggeri og anlæg og indsigt i hvordan usikkerhed (kan) håndteres og indsigt i begrebet sikkerhedsfilosofi
 • Første oplevelse af interaktion mellem forskellige fagdiscipliner indenfor byggeri og anlæg
 • Indblik i udvalgte teknologi-spring op til i dag og forskningsvinkler
 • Indsigt i objektstrukturer og CAD systemers anvendelse og potentiale indenfor byggeri og anlæg

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, case-opgave, m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig
Portfoliobaseret individuel prøve baseret på en case eller individuel skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved kursusstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science and Modelling within Civil Engineering
ModulkodeB-BA-B1-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet