Internationale perspektiver og historie

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende, der gennemfører modulet: 

Læringsmål

Viden

 • Har viden om den historiske bagrund og udvikling af fagfeltet universelt design og tilgængelighed
 • Har viden om forskellige internationale teoretiske og videnskabsteoretiske tilgange til universelt design
 • Har viden om forskellige internationale teorier og forskningsmiljøer på Universel design og tilgængelighedsfeltet
 • Har viden om internationale standarder, lovgivning og strategier for personer med handikap.
 • Har viden om international byggelovgivning, anvisninger og standarder (FN-­‐konventioner, EU-­‐direktiver mv.).
 • Har viden om andre landes håndtering af krav og problemstillinger forbundet med universelt design og tilgængelighed

Færdigheder

 • Kan analysere og vurdere problemstillinger indenfor universelt design og tilgængelighed i sammenhæng med internationale lovgivninger, standarder, konventioner, direktiver og intentioner.
 • Kan trække på internationale erfaringer indenfor Universelt design og tilgængelighed og omsætte det til danske forhold.
 • Kan tilføre faglig udvikling, innovation (nye faglige analyse-­‐ og arbejdsmetoder) og værdiskabelse til danske forhold.

Kompetencer

 • Kan kvalificere universelt design og tilgængelighed i komplekse bygge-­‐ og designprocesser på baggrund af international viden, forskning og erfaringer.
 • Kan kvalitetssikre universelle-­‐ og tilgængelige design i bygge-­‐ og anlægssektoren samt design-­‐ og udviklingsprojekter generelt.
 • Kan foretage kritisk caseanalyse af ligeværdigheds- og rettighedsbegrebet i forhold til byggeri

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, undervisning, opgaveløsning og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale perspektiver og historie
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Perspectives and Background
ModulkodeTBIUDTK16102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Bolig
InstitutStatens Byggeforskningsinstitut
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet