Krop og Rum - Generel indføring i teori, begreber og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forventes, at den studerende har gennemført én eller flere af følgende: relevant bacheloruddannelse eller/og kandidatuddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse, diplomuddannelse, kandidatuddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring, efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende, der gennemfører modulet på 1. semester, skal:

Læringsmål

Viden

  • Opnå viden om teorier og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed.
  • Viden om samfundsforhold og samfundsudviklingens indvirkning på universelt design og tilgængelighed i og omkring det byggede miljø. På et videnskabeligt grundlag kunne foretage en kritisk vurdering af centrale problemstillinger og diskussioner i indenfor universelt design og tilgængelighed og designprocesser i et bredere perspektiv.
  • Viden om designprocessers udvikling gennem historien.

Færdigheder

  • Kan mestre begreberne universelt design og tilgængelighed og på et videnskabeligt grundlag udpege centrale problemstillinger.
  • Kan beherske teorier indenfor universelt design og tilgængelighed og reflektere over disse i lyset af den samfundsmæssige virkelighed.
  • Er i besiddelse af en generel forståelse for centrale tematikker og problemstillinger indenfor Universelt design og tilgængelighed.

Kompetencer

  • Kan anvende teorier og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed på analytisk niveau.
  • Kan vurdere teoretiske, metodiske og videnskabsteoretiske tilgange til feltet og identificere vidensbehov.
  • Kan vurdere og analysere centrale problemstillinger, udfordringer og løsninger indenfor emnet.

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, undervisning, opgaveløsning og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknovidenskab
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelBody and Space - Theory, Concepts and Methods in Universal Design and Accessibility
ModulkodeTBIUDTK16101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Bolig
InstitutStatens Byggeforskningsinstitut
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet