Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ekstremiteter (Modul 4a)

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om evidensbaseret undersøgelse og behandling af ekstremiteterne, her-under den bio-psyko-sociale model
 • Kan gøre rede for generelle og specifikke metoder ved undersøgelse af det musko-loskeletale system med fokus på ekstremiteterne
 • Kan gøre rede for de mekanismer, der ligger til grund for den kliniske præsentation

Færdigheder

 • Kan anvende relevante klassifikationsmodeller for den enkelte patient med smer-ter og funktionsproblemer relateret til ekstremiteterne
 • Kan udvælge og anvende relevante fysioterapeutiske tests som en del af den klini-ske undersøgelse og redegøre for faktorer, som kan have indflydelse på kliniske fund
 • Kan igangsætte en behandling af skader og problemstillinger relateret til ekstremiteterne
 • Kan dokumentere fund og angive differential-diagnostiske overvejelser herunder anvendelser af ICF-klassifikation
 • Kan ved hjælp af gængse kliniske redskaber analysere samspillet mellem ekstremi-teterne og resten af kroppen

Kompetencer

 • Kan vurdere normale og abnormale fund ved klinisk undersøgelse, samt hvordan forskellige faktorer kan have indflydelse på subjektiv og objektiv vurdering af ska-der og problemstillinger relateret til ekstremiteterne

Undervisningsform

 • klinisk arbejde
 • kliniske cases
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • forelæsninger

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMuskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ekstremiteter (Modul 4a)
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Assessment and Treatment in Clinical Practice – Extremities
ModulkodeSTIFYS18K1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet