Kandidatspeciale

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

For at kunne påbegynde det afsluttende speciale anbefaler vi, at alle forudgående eksamener på uddannelsen er gennemført.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Kan forklare baggrunden for en konkret videnskabelig problemstilling indenfor rammerne af forskning i forebyggelse og/eller sundhedsfremme

Færdigheder

  • Identificere og dokumentere videnskabelige problemer indenfor det valgte forskningsområde
  • Kan dokumentere systematisk litteraturgennemgang og på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
  • Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre et projekt med fokus på interventioner, indsatser, strategier eller programmer indenfor sygdoms forebyggelse og sundhedsfremme
  • Kan selvstændigt udarbejde beslutningsgrundlag for forebyggelses- eller sundhedsfremmeindsatser på grundlag af analyser af viden og videnskabelige studier fra relevante fagområder
  • Kan diskutere projektarbejdets resultater i forhold til de anvendte teorier og metoders rækkevidde og anvendelighed, herunder statistiske metoder

Kompetencer

  • Kan identificere og vurdere eksisterende viden og relevante kvalitative og kvantitative undersøgelser om forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
  • Kan selvstændigt udvikle dokumenterede forebyggende eller sundhedsfremmende indsatser og vurdere såvel tilsigtede som utilsigtede konsekvenser heraf på et flervidenskabeligt grundlag
  • Kan vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af de bearbejdede interventioner i projektarbejdet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeSTIFSV16K4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet