Folkesundhedsvidenskab i et sundhedssociologisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i, at den studerende har tilegnet sig læringsmålene for undervisningen i modulet: ”Forståelser af sundhed, risiko og forebyggelse” eller lignende forudsætninger.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om den danske velfærdsstats opbygning og kan kritisk reflektere over sundhedsvæsenets organisering og funktion i velfærdssamfundet.
  • Har viden om aktuelle og relevante sociologiske teorier og kan kritisk vurdere teoriernes bidrag til forståelser af forhold mellem samfund, velfærdsstat og sundhedsprofessioner.

Færdigheder

  • Kan forklare, diskutere og analysere forhold mellem samfund, velfærdsstat, sundhedsvæsenets opbygning og funktion, og i relation hertil muligheder og begrænsninger for forebyggelse og sundhedsfremme.
  • Kan sammenligne og kritisk vurdere forskellige sundhedssociologiske teoriers relevans og ”forklaringskraft” i forhold til udvalgte empiriske genstandsfelter indenfor folkesundhedsvidenskab.
  • Kan udvælge, begrunde og evt. kombinere forskellige begreber og sundhedssociologiske teorier i belysningen af en afgrænset problemstilling.
  • Kan kritisk forholde sig til relevansen af forskellige sundhedssociologiske teorier, der befinder sig på forskellige samfundsniveauer (mikro, meso og makro).

Kompetencer

  • Kan diskutere og kvalificere forebyggelse og sundhedsfremme-tiltag ud fra refleksioner over forhold mellem samfund, velfærdsstat, sundhedsorganisationer og menneskers hverdagsliv.
  • Kan udvælge, begrunde og kritisk anvende sundhedssociologiske teorier i arbejdet med folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFolkesundhedsvidenskab i et sundhedssociologisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Health in the Perspective of the Sociology of Health and Social Sciences
ModulkodeSTIFSV16K3_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet