Håndtering af risikofaktorer for sygdom

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om risikofaktorer og sociale determinanter
 • Har viden om sundhedsetik
 • Kan forklare hvordan strukturelle rammer i samfundet henholdsvis fremmer og hæmmer sygdom

Færdigheder

 • Kan formulere en sundhedsfaglig problemstilling, så den kan undersøges eller behandles ved hjælp af kvantitative metoder
 • Kan anvende viden om klassiske epidemiologiske begreber samt studiedesign og metoder i belysningen af en konkret problemstilling
 • Kan foretage simple, relevante analyser af kvantitative data i et statistik program
 • Kan gennemføre et kritisk litteraturstudie og sammenfatte resultaterne fra valide studier
 • Kan anvende centrale begreber relateret til sundhed og sygdom

Kompetencer

 • Kan kritisk vurdere såvel dansk- som engelsksproget formidling af sundhedsvidenskabelige studier
 • Kan kritisk vurdere konklusioner understøttet af epidemiologiske og/eller statistiske metoder
 • Kan udvælge relevante teorier og begreber ift. sundhed og sygdom og anvende disse i analysen og vurderingen af konkrete sundhedsfaglige problemstillinger indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, herunder af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af strategier og tiltag
 • Kan anlægge og formidle et flervidenskabeligt perspektiv på projektets problemstilling ift. forebyggelse og sundhedsfremme, herunder strategier og tiltag

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHåndtering af risikofaktorer for sygdom
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelsen: http://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/Semesterbeskrivelser/
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelIndications for and Handling of Risk Factors for Disease
ModulkodeSTIFSV16K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet