Modul 7: Afgangsprojekt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne udarbejde en rapport (eventuelt i samarbejde med en anden deltager) der dokumenterer den studerendes viden og forståelse for de for problemstillingen relevante teorier/modeller og metoder samt for undersøgelsesresultaternes kvalitet og gyldighed.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne identificere, udvælge, begrunde og anvende teorier/modeller og metoder til at svare på problemformuleringen samt færdigheder i at reflektere over implikationerne af disse valg.
  • Kunne formidle undersøgelsesresultater både skriftligt og mundtligt.
  • Kunne foreslå anvendelsen af alternative modeller/teorier og metoder.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i en konkret kontekst.
  • Kunne tilrettelægge og gennemføre konkrete empiriske undersøgelser samt vurdere resultaterne heraf (evt. med henblik på sammenligninger med andres resultater) på selvstændig vis.
  • Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

De studerende organiserer selvstændigt arbejdet ved udarbejdelse af projektet. Oplysninger om vejledning m.m. findes på de studerendes Moodle-rum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det kræver en betydelig arbejdsindsats at skrive afgangsprojektet og gå op til den endelige eksamen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfgangsprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Afgangsprojektet skal indeholde et resume på engelsk. Resumeets omfang er normalt 1-2 sider. Resumeet indgår i bedømmelsen.

Afgangsprojektet må have et omfang af maksimalt 60 normalsider ved et individuelt projekt, 80 normalsider ved 2 studerende eller 100 normalsider ved 3 studerende eller flere.

De formelle krav til sidetal er eksklusiv bilag, der må indgå i begrænset omfang og indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med i det samlede sideantal. Det skal understreges, at projektets omfang nøje skal overholdes.

Projektet skal desuden opfylde følgende formelle krav til formatet: A4-format, 1½ linieafstand, 12 pitch.

Vejledning og skrivning af afgangsprojekt foregår på dansk.

Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format, til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard
Tlf. 9940 8028
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern Lektor Jakob Vangsgaard
Mail: jbv@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7: Final project
ModulkodeSRD580059C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet