Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale. Dette skal ske på baggrund af den viden, som er erhvervet i de obligatoriske ledelsesfaglige moduler.

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at kunne fremlægge og forklare modulets begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.

- at fremlægge og diskutere analystiske og metodiske aspekter af studiet af kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer, herunder kritisk kunne vurdere bidrag til litteraturen herom.

- at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale.

- at fremlægge og forklare disse begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at formulere en kort sammenfatning/præsentation af modulets relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse, men med et selvvalgt tema.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnKerneopgave, samskabelse og koblingskompetence
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCentral tasks, co-production, and coupling competences
ModulkodeSMG140086F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Lotte Bøgh Andersen m.fl. (2017): Offentlige styringsparadigmer – konkurrence og sameksistens? DJØF Publishing, København.
  • Ole H. Sørensen, Eva Thoft, Peter Hasle, Hans Hvenegaard og Maja Sasser (2016): Ledelse af Kerneopgaven, Akademisk forlag. København.
  • Hanne Krogstrup (red.) (2017): Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor, Hans Reitzels Forlag, København.