Ledelsesfagligt Grundforløb - LFG

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Pædagogisk veksles mellem faglige oplæg (forelæsninger) gruppearbejde og –øvelser, arbejde med den individuelle udviklings- og studieplan. Der lægges vægt på en problemorienteret pædagogik, hvor der skal være rig mulighed for at bringe teoretisk faglige elementer i spil i forhold til de studerendes egne konkrete arbejdskontekster og problemer i denne.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- teorier om ledelse generelt og teorier om offentlig ledelse specifikt, samt kendskab til grundlæggende udvikliklingstræk og nuværende kendetegn ved den danske offentlige sektor.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

- at oversætte og drage implikationer af teorier og empirisk viden fra faget i relation til at forstå egen ledelseskontekst og ledelsespraksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at reflektere over ændringer i egen ledelsespraksis og på den baggrund udarbejde en personlig udviklingsplan der inkluderer overvejelser om MPG-forløbet, den personlige udvikling og det at være leder generelt.

Undervisningsform

Modulet er organiseret i tre forskellige seminarer, dækker følgende temaer: 1) Det personlige lederskab i en offentlig kontekst; 2) Fokus på det personlige lederskab; 3) Ledelse og styringsparadigmer i en offentlig kontekst.

På seminarerne vil de studerende ligeledes blive introduceret til og coachet i udarbejdelsen af den individuelle udviklings- og studieplan. De skal desuden forberede og udarbejde en række hjemmeopgaver, som skal bilægges den individuelle udviklings- og studieplan. Disse hjemmeopgaver knytter sig snævert til den faglige undervisning på modulerne.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets er normeret til 5 ECTS. For den enkelte studerende svarer 5 ECTS omtrent til en samlet arbejdsmængde på 140 timer inklusive 3 x 2 dages seminarer, 4 hjemmeopgaver, 1 personlig udviklingsplan og mundtlig eksamen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Den studerende skal have deltaget i undervisningsgange, øvelser og lavet hjemmeopgaver. Den studerende skal på denne baggrund aflevere en individuel udviklings- og studieplan på max 7 sider (bilagt hjemmeopgaver).

Prøver

Prøvens navnLedelsesfagligt grundforløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på maksimalt 7 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve. Der er afsat 20 minutter inklusiv votering til den mundtlige del af prøven. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Governance Introductory Course
ModulkodeSMG140002S
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Udbydes hvert efterår.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

  • Andersen, L. B., Greve, C., Klausen, K. K., & Torfing, J. (2017). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  Fire danske professorer med mange års forskningsfokus på offentlig ledelse har skrevet en fin lille bog om fem offentlige styringsparadigmer. Kapitel 1 og 7 er pensum, mens de fem kapitler om hvert af styringsparadigmerne er supplerende læsning.
  • Pollitt, C. (2016). Advanced Introduction to Public Management and Administration. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Pollitt repræsenterer i lighed med Yukl (se nedenfor) adskillige årtiers erfaring med forskning i ledelse - for han vedkommende offentlig ledelse. Han har i 2016 fået lavet en god og kort introducerende lærebog om offentlig ledelse. Det er de første 99 sider (Kapitel 1-3) der er pensum på LFG.
  • VAN WART, M. 2017. Leadership in Public Organizations. An Introduction, New York, Routledge. Denne bog giver en god oversigt og vurdering af en stor del af den internationale generelle ledelsesforskning med eksempler fra offentlige organisationer.