Litteraturhistorisk overblik

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til tysk litteratur-, kultur- og teksthistorie og udvalgte litterære værker fra det tysksprogede område.

 

 

Læringsmål

Viden

 • og overblik over tysk litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til nutiden
 • og grundlæggende forståelse af teksters periodicitet
 • litteraturhistorie på grundlæggende niveau
 • tysk litteraturhistorie og detaljeret kendskab til repræsentative tekster inden for dette felt
 • og forståelse af diakrone og synkrone litteraturhistoriske periodeafgrænsninger
 • og forståelse af sammenhænge mellem den enkelte tekst og personal-, kultur-, ide- og socialhistoriske faktorer.

Færdigheder

 • at analysere tysksprogede litterære tekster med henblik på en beskrivelse af tekstens placering i en personal-, kultur-, ide- og socialhistorisk kontekst
 • at analysere tekster med særlig vægt på periodespecifikke træk
 • at formidle viden om litterære tekster i en adækvat form.

Kompetencer

 • at udvikle egen litteraturanalyse- og fortolkningskompetence i forhold til tysksproget litteratur gennem selvstændig læsning, dialog og refleksion
 • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturhistorisk overblik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary History Overview
ModulkodeSITYSK20145
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet