Arrangement og sammenspil 1

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i arrangementsteknik, analyse, transskription og sammenspil, og der undervises i:

 • grundprincipper for pop- og rockarrangement
 • elementær populærmusikanalyse, notation og transskription
 • grundlæggende sammenspil og instrumentarium.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • grundlæggende musikteoretiske terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • grundlæggende metoder i analyse af populærmusik
 • sammenhængen mellem udtryk og stilgrundlag samt udarbejdelsen af arrangementer på et grundlæggende niveau
 • fremførelsesmæssige implikationer i udførelsen af satser og arrangementer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at arrangere og analysere musik på et grundlæggende niveau
 • at transskribere og notere musik samt udarbejde enkle partiturer
 • grundlæggende spille- og fremførelsesteknik
 • at instruere og lede populærmusikalske ensembler
 • udføre enkle forlæg på vokal, trommer, bas, guitar og keyboard.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at tilrettelægge, lede og realisere ensemblespil på et elementært niveau
 • at demonstrere elementære fremførelsestekniske færdigheder inden for vokal, trommer, bas, guitar og keyboard.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArrangement og sammenspil 1
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter en enkel hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder et arrangement inden for et stilgrundlag, der har været studeret og inddraget i undervisningen. Arrangementet udarbejdes over et forlæg, som eksaminanden vælger blandt et udvalg forelagt af eksaminator.
Der gives 3 dage til udarbejdelse af arrangementet.
Prøven omfatter endvidere indstudering og udførelse af arrangementet ledet af eksaminanden. Denne praktiske del af prøven skal dokumentere, at den studerende har tilegnet sig elementære færdigheder i instruktion og i demonstration på det rytmiske grundinstrumentarium.
Normeret prøvetid for den praktiske del af prøven: 30 minutter.
Prøven bedømmes af eksaminator og bedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdighed i at analysere, udarbejde og transskribere enkle populærmusikalske arrangementer inden for det pågældende stilgrundlag. Arrangementet skal foreligge i en notation, der muliggør dets udførelse.

Yderligere informationer

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen i Rytmisk arrangement 1, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPopular Music Arrangement and Performance 1
ModulkodeSIMUS20191
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet