Ejendomsdata, rådgivning og landinspektøransvar

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Efter afslutning af kursusmodulet skal den studerende

 • Have en grundlæggende viden om de ejendomsrelaterede datasamlinger.
 • Have viden om de metoder og procedure der danner grundlag for vedligeholdelse af de ejendomsrelaterede datasamlinger.
 • Have viden om GIS-analyser på ejendomsdata.
 • Have viden om brugen af ejendomsdata ved matrikulær forandringer.
 • Have viden om landinspektørens professionelle rådgivningsansvar.
 • Have viden om Landinspektørloven og forsikringsforhold ved drift af landinspektørforretning.

Færdigheder

Efter afslutning af kursusmodulet skal den studerende

 • Kunne benytte de digitale ejendomsrelaterede datasamlinger i forhold til landinspektørrådgivning
 • Kunne anvende de ejendomsrelaterede datasamling ved udfærdigelse af forskellige GIS-analyser
 • Kunne gennemføre lodsejerrådgivning ved udvikling og anvendelse af fast ejendom
 • Kunne forholde sig til landinspektøransvaret

Kompetencer

Efter afslutning af kursusmodulet skal den studerende

 • Have et solidt kendskab til de ejendomsrelaterede datasamling – indhold, kvalitet og anvendelsesmuligheder
 • Kunne gennemføre lodsejerrådgivning i forhold til anvendelse og udvikling af fast ejendom

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEjendomsdata, rådgivning og landinspektøransvar
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLand and Property Data - Professional Consultancy and Surveyor Responsibility
ModulkodePGLLANB16503
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design