IT-sikkerhedsgovernance

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i tilrettelæggelse og ledelse af IT-sikkerhedsprocedurer og -adfærd i organisationer.

Læringsmål

Viden

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om:

  • IT governance vedrørende IT-sikkerhed i organisationer
  • Udarbejdelse af politikker og procedurer vedrørende IT-sikkerhed

Færdigheder

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå færdigheder til at:

  • Udarbejde, vurdere og beskrive IT-sikkerhedsprocedurer og politikker.
  • Planlægge implementering af løsningerne

Kompetencer

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå kompetence til at:

  • Anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse af tilrettelæge og undersøgelse af IT-sikkerhedsgovernance i organisationer.
  • Reflektere over og udvikle egen praksis

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt som et problemorienteret projektarbejde støttet af seminarer, workshops og vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-sikkerhedsgovernance
Prøveform
Mundtlig
Med afsæt i et en skriftlig projektopgave på maksimalt 10 sider pr. studerende (maksimal gruppestørrelse 4 studerende), dog 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Eksaminationstid: 15 minutter pr. studerende + 10 minutter pr. gruppe.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation/detaljer/fagpakke/it-sikkerhed-i-organisationer/3.html

Fakta om modulet

Engelsk titelIT security governance
ModulkodeMITITSO183
ModultypeProjekt
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet