IT-sikkerhedspraksis

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i teorier og metoder vedrørende analyse og forståelse af IT-sikkerhedspraksis i organisationer. Herunder særligt indsigt i teorier og metoder, der kan bruges til at kortlægge og analysere kompleksiteten i den vidt forgrenede adfærd, som påvirker og påvirkes af IT-sikkerheden i organisationen.

Læringsmål

Viden

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om:

  • IT-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst
  • Metoder til kortlægning og analyse af IT-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst.

Færdigheder

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå færdigheder til at:

  • Indsamle og analysere data vedrørende IT-sikkerhedsadfærd

Kompetencer

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå kompetence til at:

  • Planlægge og gennemføre undersøgelser af IT-sikkerhedsadfærd.
  • Kommunikere med fagfæller og ikke-specialister om it-sikkerheds problemstillinger og løsninger
  • Indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå IT-sikkerhedsadfærd.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-sikkerhedspraksis
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation/detaljer/fagpakke/it-sikkerhed-i-organisationer/3.html

Fakta om modulet

Engelsk titelIT security practices
ModulkodeMITITSO182
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet