Sikker it - etik og ret

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i IT-Etik og IT-Jura i konkret tilknytning til IT-sikkerhedsmæssige aspekter. Herunder oparbejder den studerende viden om teorier og metoder med henblik på at kunne analysere, klarlægge, beskrive og forstå etiske og juridiske problemstillinger i organisationers og virksomheders tilrettelæggelse, organisering og drift af en sikker IT-organisation.

Læringsmål

Viden

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om:

  • IKT Etik, herunder specifikt i relation til it-sikkerhed
  • IKT-Jura i særlig tilknytning til IT-sikkerhed og IT-kriminalitet

Færdigheder

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå færdigheder til at:

  • Vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og juridisk art, hvad angår virksomheders og organisationers IT-sikkerhed

Kompetencer

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå kompetence til at:

  • Anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse af undersøgelser af it-sikkerhed.

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå it-sikkerhedsproblemer i relation til etiske og juridiske teorier og metoder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSikker it - etik og ret
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation/detaljer/fagpakke/it-sikkerhed-i-organisationer/3.html

Fakta om modulet

Engelsk titelSafe IT - Ethics and Law
ModulkodeMITITSO181
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet