Masterprojekt på linjen i interaktionsdesign og multimedier

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjen.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal kunne

 • Inden for masterprojektets emne demonstrere viden og forståelse for relevante teorier, metoder og teknikker
 • analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige modeller, teorier og metoder
 • reflektere over anvendelighed af de udvalgte fagelementer i forhold til den konkrete problemstilling

Færdigheder

Den studerende skal på egen hånd eller i et samarbejde med medstuderende kunne:

 • Identificere, afgrænse og formulere en problemstilling inden for interaktionsdesign og multimedier
 • Opstille metode for belysning eller løsning af den identificerede problemstilling
 • Vurdere, kritisk analysere og sammenfatte relevant videnskabelige litteratur med udgangspunkt i problemstillingen
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen og resultatet af denne .

Kompetencer

Den studerende skal kunne

 • Selvstændigt planlægge, igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet
 • Formidle projektet gennemskueligt, fyldestgørende og klart

Undervisningsform

Projektet kan udarbejdes alene eller i grupper (max. tre personer). Ved grupper skal resultatet afspejle at der er tale om flere personers arbejdsindsats.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektets og rapportens omfang skal afspejle masterprojektets belastningsmål. Projekter udført af en studerende skal afspejle 15ECTS, af to studerende 30 ECTS, osv.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Optagelse på denne fjerde og afsluttende fagpakke kræver, at den studerende forinden har bestået (og dokumenteret erhvervelsen af) tre fagpakker på Master i it. Min. to af disse fagpakker skal tilhøre linjen i interaktionsdesign og multimedier.

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt på linjen i interaktionsdesign og multimedier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig ekstern prøve med udgangspunkt i masterprojektrapporten. Varighed 45 minutter (pr. person i gruppen).

Projektrapporten må maksimalt være på 50 sider for en person, 75 sider for to og 100 sider for 3 personer.

Projektet kan skrives på dansk eller engelsk, men der udarbejdes altid et engelsk resume. Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af den institution, hvor den studerende har gennemført masterprojektet.

Tjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeMITIMMP18
ModultypeProjekt
SemesterTjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet