Content management systemer og informationsarkitektur

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet for kurset er, at den studerende kan anvende CMS teknologi til implementering af en informationsarkitektur.

Specifikt er målet at den studerende er i stand til at:

  • Beskrive og anvende de enkelte elementer i et CMS
  • Tilrettelægge og gennemføre et informationsarkitekturudviklingsforløb
  • Designe og implementere informationsarkitekturer
  • Udpege relevante kvalitetskriterier og gennemføre evaluering af informationsarkitektur på den baggrund
  • Dokumentere arkitekturen i relevant notationsform
  • Reflektere over egen praksis og dokumentere refleksionen.


Undervisningen introducerer udviklingsmodeller og tilknyttede dokumentationsformer samt et konkret open source CMS. De studerende arbejder på den baggrund med en selvvalgt case med henblik på at designe, implementere og evaluere en konkret informationsarkitektur.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnContent management systemer og informationsarkitektur
Prøveform
Mundtlig
Eksamen tager udgangspunkt i en projektrapport. Projektrapporten skal have et omfang af max 15 normalsider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse og bilag). Varigheden af eksamen er berammet til en halv time.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/user-experience-design/2.html#single_121

Fakta om modulet

Engelsk titelContent management systems and information architecture
ModulkodeMITIA183
ModultypeProjekt
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet