Digital produktion og didaktiske designere

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgmodulet beskæftiger sig med et særligt perspektiv på ikt og læring.

Valgmodulet giver den studerende mulighed for at fordybe sig i teori og metoder inden for valgmodulets temaramme.
Der fokuseres på hovedspørgsmål om hvad, under hvilke omstændigheder og med hvilke midler det er muligt at identificere/analysere/designe/kvalificere/facilitere inden for valgmodulets temaramme.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for valgmodulets temaramme er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og læring og praksis knyttet hertil
  • tilegne sig viden om og forståelse af valgmodulets specifikke tema
  • identificere, forholde sig til og reflektere over valgmodulets specifikke videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og læring.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor valgmodulets temaramme er, at den studerende skal kunne:

  • anvende videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt og læring med udgangspunkt i valgmodulets specifikke tema, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for valgmodulets specifikke tema
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til valgmodulets specifikke tema.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor valgmodulets temaramme er, at den studerede skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt og læring, herunder at skabe sig erfaring med teknikker og metoder inden for valgmodulets specifikke tema
  • Deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital produktion og didaktiske designere
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen inden for valgmodulets temaramme (den enkelte studerendes aktive deltagelse). Afløsningsopgaverne, herunder krav til tilstedeværelse aftales på forhånd mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende. Der gives skriftlig feedback til deltagerne.

Ved manglende tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen bruger den studerende et eksamensforsøg. Den studerende har mulighed for at gå til re-eksamination (3 forsøg i alt). Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til valgmodulet i ikt og læring - design. Redegørelsen må være på højst 7 sider pr. studerende, ved grupper dog højst 30 sider i alt og ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 8 sider
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Udbud og valgmodulbeskrivelser opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside samt i Moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital production and didactic designers
ModulkodeMILVM20182
ModultypeKursus
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet