Projekt: Smertevidenskab og behandlingspraksis

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 6: Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Demonstrere forståelse af og kan reflektere over: 

 • Relevansen af smerteforskning og humane kliniske eller eksperimentelle smertemodeller i relation til diagnostik og klinisk smertebehandling.
 • Hvad der karakteriserer et godt forsknings- og afprøvningsdesign.
 • Kan foretage abstraktion fra en praksisnær problemstilling til formulering af en teoretisk problemstilling, som kan undersøges videnskabeligt.

Færdigheder

 • Kan designe en forsøgsprotokol og anvende denne til udførelse af videnskabelige undersøgelser inden for smertevidenskab og smertebehandling.
 • Kan begrunde problemstillingens faglige relevans
 • Kan opsamle, kvantificere og præsentere relevante data på baggrund af hypoteseopstilling.
 • Kan behandle data og redegøre for valg af analysemetode.
 • Kan planlægge og gennemføre et udviklingsarbejde og demonstrerer evne til projektstyring.
 • Kan diskutere og forholde sig kritisk til egne metodologiske valg og deres konsekvenser samt diskutere evt. relevante alternativer. 
 • Kan diskutere relevansen og vigtigheden af egne fund og konklusionerne fra projektet til den eksisterende viden indenfor smerteforskning og/eller kliniske praksis
 • Kan vurdere eget læringsbehov og tage ansvar for egen læring.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt: Smertevidenskab og behandlingspraksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject: Pain Science in Clinical Practice
ModulkodeMEDSME18M3_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet