Modul 6 Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 1, 2 og 4

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om og kan redegøre for:

 • Subjektive og objektive metoder til vurdering/kvantificering af smerte i klinikken og til optagelse af anamnese.
 • Brugen af kvantitativ sensorisk testning (quantitative sensory testing, QST) og spørgeskemaer som et værktøj i smerteforskningen og ligeledes i klinisk regi.
 • Implementering af smertemodeller hos forsøgspersoner som et led i udvikling/videreudvikling af metoder til diagnose og behandling af kroniske smerter.
 • Brugen af analyseværktøjer til vurdering af smertens indvirkning på kognition og affekt.
 • Differentiering mellem centrale og perifære sygdomsprocesser vha. forskellige analyseredskaber.
 • Gevinsten ved brug af humane smertemodeller hos raske forsøgspersoner, som et led i smertebehandlingen.

Færdigheder

 • Kan udføre QST målinger og subjektive målinger af smerte og relatere disse til behandlingsstrategi.
 • Kan anvende relevante værktøjer/metoder til indsamling af data i forbindelse med optagelse af sygehistorie.
 • Kan anvende praktiske analyseværktøjer til vurdering af smertens natur, mekanismer, samt dennes indvirkning på kognition og affekt.
 • Kan anvende analyseværktøjer som et led i diagnosticering af forskellige smertetilstande.

Kompetencer

 • Kan diskutere og kritisk reflektere over områder, hvor brugen af humane smertemodeller kan biddrage til forbedring af klinisk smertebehandling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantificering, karakterisering og vurdering af smerter
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6 Quantification, Characterization and Assessment of Pain
ModulkodeMEDSME18M3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet