Modul 3 Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Har viden om og kan redegøre for:

  • Centrale sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder ift. smertebehandling, herunder grundlæggende studiedesign, dataindsamlings- og analysemetoder.
  • Centrale forskningsmetodologiske begreber inden for sundhedsvidenskab
  • Grundlæggende statistiske begreber og analyser.
  • Sammenhængen imellem forskningsspørgsmål, hypoteseudvikling og metodologiske valg.
  • Kriterier for vurdering af kvalitet i kliniske studier baseret på såvel kvalitative som kvantitative metoder, herunder statistisk validitet.
  • Principper for opbygningen af forskellige typer af videnskabelige artikler
  • Kritisk analyse og vurdering af forskningsbaseret litteratur.

Færdigheder

  • Kan diskutere og kritisk reflektere over sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og valget af forskningsdesign og metoder – generelt og ift. konkrete studier.
  • Kan formidle forskningsresultater og vurdere deres relevans og betydning i relation til smertebehandling.
  • Kan kritisk vurdere forskningsbaseret litteratur på højeste internationale niveau inden for forskellige fagtraditioner inden for smertevidenskaben

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabelige metoder og formidling af kliniske studier
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3 Scientific Methodology and Dissemination of Clinical Studies
ModulkodeMEDSME18M1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet