Modul 2 Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 1: Definitioner, klassifikation og udredning af smerte.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Har viden om og kan redegøre for:

 • Farmakologiske fagtermer samt farmakologiske grundprincipper for behandling af akutte, kroniske og cancer-smerter, herunder de mest gængse lægemidler som typisk anvendes i smertebehandling.
 • Komplians, adhærence, placebo, nocebo
 • Patientsikkerhed samt kvalitetssikring af smertebehandling.
 • Endogene systemers relevans for smertelindring i relation til fysisk aktivitet og træning
 • Betydningen af fysisk aktivitet for smertebehandling og rehabilitering.
 • Anvendelse og effekt af non-medikamentelle behandlingsmuligheder
 • Hvordan non-medikamentelle behandlingsmuligheder kan inkluderes i den tværfaglige smertebehandling og rehabilitering.  
 • Vigtigheden af mekanismebaseret tilgang i smertebehandlings- og rehabiliteringsforløbet.
 • Nye evidensbaserede tilgange til smertebehandling 

Færdigheder

 • Kan vurdere effekten af traditionelle lægemidler samt deres anvendelsesmuligheder ved klinisk smertebehandling og ved rehabilitering. 
 • Kan vurdere metoder eller strategier til medikamentel og non-medikamentel smertebehandling og rehabilitering.
 • Kan diskutere hvorfor traditionel medikamentel og non-medikamentel smertebehandlingstilbud ikke altid er dækkende og foreslå relevante supplerende behandlingsmuligheder.
 • Kan i dialog med den enkelte patient og tværfaglige samarbejdspartnere designe et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb, som tager højde for de mekanismer, som ligger til grunde for smertebilledet ved den enkelte patient.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedikamentel og non-medikamentel behandling af smerte
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 2 Pharmacologic- and non-Pharmacological Management of Pain
ModulkodeMEDSME18M1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet