Masterprojekt

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Alle øvrige moduler og projekter på uddannelsen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan gøre rede for baggrunden for den valgte problemstilling og argumentere for dens smertefaglige relevans.
 • Demonstrerer dybtgående forståelse af relevant smertefaglig viden inden for et udvalgt område samt af specifikke smertefaglige begreber, teorier, metoder og færdigheder i relation hertil.

Færdigheder

 • Kan identificere og dokumentere en videnskabelig problemstilling inden for det valgte problemområde samt diskutere eventuelle forskningsetiske aspekter af denne.
 • Kan analysere det valgte teoretiske eller empiriske materiale med inddragelse af fagrelevant litteratur, teori og metode.
 • Kan applicere tidligere modulers begreber, teorier, metoder og færdigheder på en konkret videnskabelig problemstilling.
 • Kan formidle, diskutere og perspektivere masterprojektets resultater i form af en sprogligt stringent rapport eller et udkast til en videnskabelig artikel.

Kompetencer

 • Kan foretage en reflekteret udvælgelse og kritisk vurdere forskellige typer forskningsbaseret viden.
 • Kan styre en projekt- og undersøgelsesproces, som er kompleks og uforudsigelig og kan nødvendiggøre alternative løsningsmodeller.
 • Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en videnskabelig analyse med efterfølgende vidensformidling.
 • Kan selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag bidrage til udvikling af teori og/eller praksis inden for smertehåndtering, herunder udvikle nye tiltag og strategier.
 • Kan selvstændig tage ansvar for egen læring og faglige udvikling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster Project
ModulkodeMEDSME14M4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet