Udredning og tværfaglig behandling af smerte

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Forsøgsdesign, videnskabelig metode og formidling af kliniske studier.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om og kan redegøre for:

  • Smertens kompleksitet, mangfoldighed og forskellig repræsentation i forskellige smertetilstande.
  • Den tværfaglige tilgang til tilrettelæggelse og udførelse af et individualiseret behandlingsforløb.
  • Vigtigheden af identificering af differentialdiagnoser ved klassificering og tilrettelæggelse af behandling af kroniske smerter.

Færdigheder

  • Kan opstille relevant diagnoseforslag, herunder differentialdiagnoser, samt redegøre for de underliggende neurofysiologiske smertemekanismer.
  • Kan foretage en systematisk litteratursøgning og på baggrund heraf foretage en grundig litteraturgennemgang og foreslå et relevant tværfagligt behandlingsforløb for den enkelte patient.
  • Kan anvende forskningsmetodologiske begreber korrekt.
  • Kan diskutere og forholde sig kritisk til den relevante forskningslitteratur på området. Kan foretage relevante metode- og behandlingsvalg og argumentere herfor.

Kompetencer

  • Kan kritisk diskutere og vurdere validiteten af de anvendte metoder i de opstillede behandlingsforløb.
  • Kan redegøre for, analysere og vurdere, hvordan den tværfaglige smertebehandling er specielt anvendelig i det opstillede behandlingsforløb og redegøre for i hvilken udstrækning behandlingssuccesen er betinget af denne.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdredning og tværfaglig behandling af smerte
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement and Multidisciplinary Treatment of Pain
ModulkodeMEDSME14M2_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet