Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om og kan redegøre for:

  • Centrale sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder ift. smertebehandling, heunder grundlæggende studiedesign og dataindsamlings- og analysemetoder.
  • Centrale forskningsmetodologiske begreber indenfor sundhedsvidenskab samt grundlæggende statistiske begreber og analyser.
  • Sammenhængen imellem forskningsspørgsmål, hypoteseudvikling og metodologiske valg.
  • Kriterier for vurdering af kvalitet i kliniske studier baseret på såvel kvalitative som kvantitative metoder, herunder statistisk validitet.
  • Principper for opbygningen af forskellige typer af videnskabelige artikler og kritisk analyse og vurdering af forskningsbaseret litteratur.
  • Principper for ”good clinical practice” (GCP).

Færdigheder

  • Kan diskutere og kritisk reflektere over sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og valget af forskningsdesign og metoder – generelt og ift. konkrete studier.
  • Kan diskutere og vurdere vigtigheden af kvalitetssikring (GCP) af kliniske studier.
  • Kan formidle forskningsresultater og vurdere deres relevans og betydning i relation til såvel individuelle som sociale/kulturelle problemstillinger i forbindelse med smertebehandling.

Kompetencer

  • Kan gennemføre og dokumentere systematisk litteratursøgning og kritisk vurdere forskningsbaseret litteratur på højeste internationale niveau inden for forskellige fagtraditioner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabelige metoder og formidling af kliniske studier
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Methodology and Dissemination of Clinical Studies
ModulkodeMEDSME14M1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet