Nervesystemet og bevægeapparatet

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.1 og 1.3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Lægefaglig

 • Redegøre for den principielle opbygning af led, knogler og skeletmuskulatur
 • Redegøre for histologi og embryologi af brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Forklare sammenhæng mellem struktur og funktion af skeletmuskulatur, knogler og led, herunder mekanismerne ved muskelkontraktion 
 • Redegøre for kraniets og rygsøjlens anatomi 
 • Beskrive centralnervesystemets opbygning og udvikling
 • Redegøre for det perifere nervesystems principielle opbygning og funktionelle integration med centralnervesystemet
 • Redegøre for nervesystemets funktionelle histologi 
 • Kunne beskrive den synaptiske transmission og axon-potentialets udbredning 
 • Kunne identificere centrale neurotransmittere, have viden om deres syntese og virkning på respektive receptorer 
 • Redegøre for basale principper i centralnervesystemets biokemi 
 • Have kendskab til epilepsi og udvalgte neurodegenerative sygdomme og kunne angive farmaka til behandling af disse sygdomme
 • Gøre rede for typer og virkning af farmaka på det autonome nervesystem 
 • Redegør for anatomi, funktionel histologi, embryonale udvikling og fysiologi af sanseapparatet omfattende syns-, lugte-, smags-, høre-, føle-, balance- og kropssanserne
 • Beskrive patofysiologi af glaucom og katarakt

Kommunikator

 • Gøre rede for kropssprogets betydning for kommunikation
 • Forklare de typiske udfordringer ved kommunikation via 3. person
 • Angive strategier til hensigtsmæssig håndtering af kommunikation via 3. person

Færdigheder

Lægefaglige

 • Identificere udvalgte knogledele radiologisk
 • Med udgangspunkt i viden om nervesystemets embryologiske udvikling, forklare hvorledes de mest almindelige medfødte defekter i centralnervesystemet kan opstå
 • Kunne fortolke konsekvenserne af læsioner i de forskellige områder af centralnervesystemet
 • Foretage klinisk neurologisk undersøgelse inkl. undersøgelse af væsentlige reflekser og kranienerver
 • Kunne foretage en undersøgelse af ryggen

Kommunikator

 • Reflektere over eget og patientens kropssprog i forbindelse med anamneseoptagelse og undersøgelse af patient
 • Identificere elementer fra en udvalgt model for læge-patient-kommunikation i en konkret situation og foreslå begrundede alternativer til lægens ageren

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og bevægeapparatet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Nervous and musculoskeletal system
ModulkodeMEDMN17B3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet