Respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne I

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for brystkassens anatomi og embryologi, herunder også brysthulen, brystskillevæggen og diaphragma
 • Redegøre for anatomi, histologi, fysiologi og embryologi af respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne
 • Redegøre for gasudveksling og transport af ilt og kuldioxid i blodet 
 • Beskrive den patofysiologiske baggrund for atrieflimmer 
 • Angive principperne for farmakologisk behandling af atrieflimmer
 • Have viden om farmakologisk behandling af hjerteinsufficiens
 • Redegøre for farmakologisk regulering af blodtrykket
 • Have viden om lymfesystemets opbygning og funktion
 • Forklare tørstmekanismen
 • Redegøre for principperne for konstatering og akut behandling af respirationsstop og hjertestop
 • Redegøre for principperne for farmakologisk behandling af truende respirationsstop og egentligt hjertestop

Kommunikator

 • Have viden om ISBAR princippet i patientoverdragelse

Professionel

 • Kende til de etiske overvejelser i forbindelse med genoplivning efter hjertestop

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Identificere de største strukturer i thorax radiologisk
 • Optegne og forklare iltbindingskurven for hæmoglobin 
 • Identificere ændringer i hjertecyklus på baggrund af et EKG
 • Vurdere nyrens funktion på baggrund af udvalgte parametre
 • Anvende principperne for almindelig livreddende førstehjælp
 • Anvende basalviden vedrørende infektionsforebyggelse ved patientkontakt
 • Foretage basale undersøgelser af respirationssystemet og det kardiovaskulære system på en figurant og en hospitalspatient 

Kommunikator

 • Anvende ISBAR princippet i kommunikationen med fagprofessionelle
 • Kunne analysere en læge-patient-interaktion ud fra basale kommunikationsbegreber
 • Anvende principper for læge-patient-kommunikation til at indsamle information fra en visiteret patient

Professionel

 • Kunne reflektere over egen kommunikation med patient

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Inddrage anatomi, fysiologi, histologi, embryologi, biokemi, cellebiologi vedrørende respirationssystemet, hjertet-karsystemet samt urinvejssystemet i arbejdet med patient-centrerede cases
 • Kombinere viden om respirationssystemet, det kardiovaskulære system og urinvejssystemet til at forstå hvorledes blodtrykket reguleres

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnRespirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelRespiratory, Cardiovascular and Urinary Systems I
ModulkodeMEDMN17B1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet