Pædiatri

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.1, 1.2, 2.1 og 2.2

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • beskrive børneafdelingers arbejdsområde og arbejdsformer
 • redegøre for almindeligt forekommende sygdomsproblemer hos børn og disses diagnostik og behandling
 • kende til betydningen af børns ernæring
 • beskrive almindelige og væsentlige genetiske syndromer
 • redegøre for primær diagnose og behandling af svær akut sygdom hos børn.

Færdigheder

 • identificere det akut og det kronisk syge barn
 • indsamle og fortolke kliniske oplysninger om syge børn og på baggrund af disse foretage en primær vurdering og rapportere dette effektivt
 • skabe kontakt til børn i alle aldre
 • optage en alderstilpasset anamnese
 • målrette anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse til problemstillingen
 • gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse med udgangspunkt i opnået viden
 • vurdere et barn, særligt med hensyn til bevidsthed, befindende (herunder smerter og angst), respiration, kredsløb, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling og kønsmodning
 • kende syndromstigmata og identificere disse
 • rådgive om børns medicinske, psykosociale og udviklingsmæssige problemer under hensyntagen til de specielle kommunikative forhold, der gør sig gældende i individuelle familier
 • formidle principper for forebyggende tiltag hos børn.

Kompetencer

 • anvende viden og færdigheder i relation til diagnostik og behandling af sygdomme hos børn samt kommunikere omkring den pædiatriske problemstilling, herunder farmakologiske overvejelser
 • kommunikere betydning af forebyggelse i almindelighed samt klinisk genetiske resultater.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt klinisk ophold.

Prøver

Prøvens navnPædiatri
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPaediatrics
ModulkodeMEDMN14K3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet